2013-05-08

Fakültemizin Tarım Ekonomisi Bölümü ile Ekonomi Topluluğunun birlikte düzenlediği “Kooperatifçiliğin Son 10 Yılına Bir Bakış ve 2020’deki Durumu” Konulu KonferansKonferansa Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özgün, OR-KOOP (Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği) Genel Başkanı, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve ICAO Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Yüksel, Rektör V. Prof. Dr. Şefik Kurultay, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tekirdağ İl müdürü ve temsilcileri, tarımsal örgütlerin temsilcileri, kooperatifçiler, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Üniversitemizin tanıtım filminin izletilmesinin ardından Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İ. Hakkı İnan konferansın açılışında bir konuşma yaptı.

Uluslararası Kooperatif Birliği (ICA) dünya çapında kooperatifleri birleştirmek, temsil ve hizmet etmek için 1895 yılında kurulmuş ülkelerin kooperatif üst örgütlerinin üye olduğu bağımsız bir sivil toplum kuruluşudurICA kooperatifleri temsil eden, birleştiren ve onlar için dünya çapında kampanyalar düzenleyen küresel bir örgüttür. Görevi üyelerinin ihtiyaçlarını küresel kurumlardaki karar vericilere ve önemli ekonomik ve politik merkezlere iletmektir. 

ICA’ın üyelerini işçi, sigorta, barınma, sağlık, balıkçılık, tüketim, bankacılık ve tarımı içeren ekonominin tüm sektörlerinden, ulusal ve uluslararası kooperatif örgütleri oluşturur.  Dünya ölçeğinde bir milyar kişiyi temsil eder ve ülkemiz dahil yüz ülkenin kooperatif üst örgütleri ICA’nın üyesidir. 

Dame Pauline Green, Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin 117 yıllık tarihindeki ilk kadın başkanıdır. Green, 1948 yılında Malta’da doğdu. Londra Ekonomi Fakültesinde Karşılaştırmalı Devlet konusunda master yaptı. Birleşik Krallık kooperatifçilik hareketi için Avrupa meselelerinde lobi uzmanı olarak çalıştı. 1989 yılında Avrupa Parlamentosuna kooperatiflerin temsilcisi olarak seçildi ve 1994’te Parlamentonun en büyük grubu olan Sosyalist/Sosyal Demokrat grubun lideri seçildi. 2000 yılında Birleşik Krallıktaki Kooperatiflerin Üst Örgütü’nün CEO’su, en yetkili yöneticisi oldu. 

Pauline Green Avrupa Birliği’nin ve Kooperatifçilik hareketinin gelişmesine yaptığı hizmetlerden dolayı 2002 yılında İngiltere Kraliçesinin Yeni Yıl Onur Listesine girerek Britanya İmparatorluğu’nun “Dame Commander” ünvanına sahip oldu.

Dame Pauline Green, “Kooperatifçiliğin Son 10 Yılına Bir Bakış ve 2020’deki Durum” konulu sunumunda “Global üst kuruluşun başkanı olarak gençlere hitap etmekten mutluluk duyuyorum. Kooperatifçiliğin geleceği gençlerin elinde olduğunu düşünüyorum” diyerek Üniversitemize gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kooperatifçiliğin bu günü ve geleceği hakkında bilgi veren Green, Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA)’nin en eski sivil toplum kuruluşları arasında yer aldığını ve kuruluşundan günümüze kadar olan dönemde kooperatifçiliğin öneminin kavranmasıyla önemli bir yol kat ettiğini belirtti.

Kooperatif hareketin devamlılığı için ve 2020’lerde daha güçlü noktalara ulaşabilmesi için hükümetlere, kooperatifçilere ve kooperatif ortaklarına tavsiyelerde bulundu. Bu tavsiyeler arasında; kooperatif hareketin devamlılığı için ortaklar arasındaki katılımcılığın ve denetimin yeni bir seviyeye çıkarılması, kooperatifçilerin sürdürülebilirliğin geliştiricileri olarak görevlendirilmeleri, kooperatifçiliğin vermek istediği mesajın yeniden derlenmesi ve kooperatifçilik kimliğinin güvence altına alınması, kooperatifçiliğin gelişmesi için destekleyici yasal çerçevelerin temin edilmesi ve ortak denetimi garanti altına alınırken diğer yandan güvenilir kooperatif sermayesinin muhafaza edilmesi yer aldı.

Konferans, soru cevap bölümünün ardından Dame Pauline Green’e günün anısına hediyelerin takdimi ile sona erdi.