Tarım Ekonomisi Bölümü mezunlarının önemli bir kısmı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda idareci, uygulamacı veya araştırıcı olarak çalışmaktadır. 

Avrupa Birliği Müzakere sürecinde ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına uyum kapsamında kırsal kalkınma ajansları kurulmuştur, burada da tarım ekonomistlerinin istihdamı söz konusudur. 

Tarım sigortaları kanunu kabul edilmiş olup, özel sigorta şirketleri tarım departmanlarında Tarım Ekonomisti Ziraat Mühendisleri istihdam edilebilecektir. 

Ayrıca Ziraat Bankasının tarımsal kredi plasmanını daraltması ve faizlerin düşmesi ile birlikte özel bankalarda da  “Tarımsal Bankacılık” bölümleri açılmış ve bu bölümlerde “tarım bankacılığı müşteri temsilcisi” olarak tarım ekonomistleri istihdam edilmektedir. 

Mezunların çalışabilecekleri bazı kurumlar şunlardır;

İlgili Bakanlıkların birimleri    

Tüm Ticari ve Yatırım Bankaları

Şeker Fabrikaları A.Ş.    

Tarım Satış kooperatifleri ve Birlikleri    Pankobirlik,    

Tarım Kredi Kooperatifleri,    

Üretici Birlikleri    

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet Birimleri    

Devlet Planlama Teşkilatı

Devlet İstatistik Kurumu    Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı

Milli Prodüktivite Merkezi

İhracatı Geliştirme Merkezi

Ticaret Odaları    

Ticaret Borsaları    

Sanayi Odaları    

İhracatçı Birlikleri 

Tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar

Tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalar    

Mesleki Örgütler (ZMO, Ziraat Odaları Birliği)