Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri
Yıl Danışman Hazırlayan Tez Başlığı
2016 Yrd. Doç. Dr. Harun HURMA Bağnu ÇOLAKOĞLU Tarımsal Atıkların Alternatif Kullanım Alanları Konusunda Üretici Eğilimleri
2017 Yrd. Doç. Dr. Sema KONYALI Duygu YILMAZ Edirne ilinde tarımsal kaynaklı çevre kirliliğine çeltik üreticilerinin yaklaşımları
2017 Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR İbrahim Halil BAKIR Tarımsal desteklemelerde çiftçi örgütlerinin etkinliğinin artırılması için farklı bir model geliştirilmesi
2017 Prof. Dr. Aydın GÜREL Tolga ŞEVİK Edirne ili Lalapaşa ilçesi süt sığırcılığı eğitiminin tarımsal yayım açısından değerlendirilmesi
2017 Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN Osman İNAN Ceviz bahçelerine gelir yöntemine göre değer biçilmesi: İstanbul ili Silivri ilçesi örneği
2017 Prof. Dr. Aydın GÜREL Zehra YILMAZ Fındık üretiminde yayım yaklaşımları: Samsun ili Çarşamba ilçesi örneği
2017 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Esengül GÜLGÖR Organik Tarım Ekonomisi ve Tüketici Eğilimleri
2017 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Fatma Turgay SAĞLAM İstanbul ili su ürünleri işleme tesislerinin genel yapısı ve işleyişi
2016 Yrd. Doç. Dr. Emine YILMAZ Sevcan ARAP Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği'nin üyeleri ile olan ilişkilerinin analizi: Tekirdağ ili örneği
2016 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Mebrure GEÇGEL Türkiye'de Toplu Yemek Sektörü Firmaların Pazarlama Stratejileri Ve Tüketici Eğilimleri; Tekirdağ İli Örneği
2016 Yrd. Doç. Dr. Harun HURMA Nadim DALDAL Tarımsal Desteklemelere Üreticilerin Yaklaşımı: Tekirdağ İli Örneği
2016 Prof. Dr. Aydın GÜREL Suna KAYA Targel Projesinin Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İli Çatalca İlçesi Örneği
2016 Prof. Dr. Aydın GÜREL Zübeyde KAYABAŞ İstanbul İli Silivri İlçesinde Tarımsal Üretim ve Yayım Yaklaşımlarının Analizi Üzerine Bir Araştırma
2015 Yrd. Doç. Dr. Günay GÜNGÖR Ahmet ŞAPALOĞLU Pirinç Üretim - Tüketim Zincirinde Pazarlama Kanallarının Yapısı ve Pirinç Pazarlama Marjları: Edirne İli Örneği
2015 Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN Derya İlkay ABDİKOĞLU Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi
2015 Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR Erdem KARADAĞ İşlenmeyen Küçük Parçalı Arazilerin Üretime Kazandırılmasında Üreticilerin Örgütlenme Yaklaşımları ve Örgütlenme Model Önerisi: Erzincan İli Örneği
2015 Yrd. Doç. Dr. Harun HURMA Metin GÜMÜŞ Yerel Halkın Bakış Açısıyla Kırsal Kalkınmada Tarım Turizmi: Tekirdağ İli Örneği
2014 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Çiğdem YORGANCILAR Özel Markalı Süt ve Süt Ürünlerinin Pazarlanmasında Tutundurma Stratejilerinin Önemi:Kocaeli İli Örneği
2014 Prof. Dr. Aydın GÜREL Deniz BALBAY Marmara Bölgesinde Örtü Altı Tarımı Geliştirme Koşul ve Olanakları Üzerine Bir Araştırma
2014 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Göktuğ BEŞER Türkiye'de Butik Şarap Sektörünün Pazarlama Karması Açısından İncelenmesi
2014 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Hilmi Bülent KARABIYIK Trakya Bölgesinde Tarım ve Gıda Ürünleri Dağıtım Sisteminin İncelenmesi
2014 Yrd. Doç. Dr. Günay GÜNGÖR Senem YURDATAPAN Türkiye'de Ekmek Sanayi ve Ekmek Tüketim Eğilimleri: Edirne İli Merkez İlçe Örneği
2014 Yrd. Doç. Dr. Günay GÜNGÖR Veysel Tolga ATİK Tekirdağ İlindeki Tarım Kredi Kooperatiflerinin Genel Yapısı, Sorunları ve Bölgedeki Tarımsal Girdi Kullanımındaki Payı
2013 Prof. Dr. Aydın GÜREL Cenk Ozan ŞENTÜRK Çeltik Üretimi Yapan Tarım İşletmelerinde Tarımsal İlaç Kullanımında Yayım Yaklaşımları: Edirne İli Örneği
2013 Prof. Dr. Aydın GÜREL Emine Umay ÜLKER Kırsal Alanda Kadın Girişimciliğine Etki Eden Faktörler ve Tekirdağ İlinde Mevcut Durumun Belirlenmesi
2013 Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR Fatma KARAORMAN Kooperatiflerde Denetim ve Tekirdağ İli Saray İlçesi Örneği
2013 Prof. Dr. Aydın GÜREL Hakan GÖÇER Tekirdağ İlinin Tarımsal Yapısı ve Girişimcilik Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma
2013 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Koray KAN Türkiye'de Gıda Perakendeciliği ve Firmalar Arası Rekabet Stratejileri
2013 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Murat ÖZ Kırsal Turizmin Sosyo Kültürel, Ekonomik ve Çevresel Etkileri Bakımından İrdelenmesi :Tekirdağ İli Örneği
2013 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Selin BAHAR Lojistik Merkezlerde Yönetim ve Organizasyon: Trakya Master Plan Örneği
2012 Prof. Dr. Aydın GÜREL Ahmet GÜNDÜZ Organik Bal Üretimi Açısından Trakya Bölgesi Arı Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu
2012 Prof. Dr. Aydın GÜREL Cennet ERDEN Türkiye'de Gıda Güvenliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Gıda Güvenliğinin Benimsenmesinde Eğitim Yöntemlerinin Uygulanabilirliği
2012 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Deniz Çağla TURAN Türkiye'de Kuruyemiş Sektörü, Firmalararası Rekabet Stratejileri ve Tüketici Eğilimleri
2012 Prof. Dr. Aydın GÜREL Fatma KOÇAK AB'nde ve Türkiye'de Uygulanan Tarımsal Yayım Danışmanlık Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması
2012 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Hande ÖZOLGUN Tarım Kredi Kooperatiflerinde Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Uygulanması
2012 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Mukremin TEMEL Yalova'da Süs Bitkileri İşletmelerinin Yapısı, Üretim Olanakları, Sorunları ve Çözüm Önerileri
2011 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Emine KAFALI Yüksek Öğretime Yeni Başlayan Öğrencilerin Uyum Becerilerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
2011 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Esma Merve ÇEVİK Gıda Ürünlerinde Kullanılan Tutundurma Yöntemleri ve Reklamın Etkisi
2011 Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR Funda ER ÜLKER Kooperatif İşletmelerde İşgörenlerin İş Tatmini İle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ İli Örneği
2011 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Gazi DÜZ Bursa ve Kocaeli İlleri Kıyı Balıkçılığının Karşılaştırmalı Sosyo-Ekonomik Analizi
2011 Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN Gözde MEÇO Tekirdağ İlinde Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıklarının Analizi
2011 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Gülay ÇAKIR İğneada ve Çevresinde Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi
2011 Prof. Dr. Aydın GÜREL Gülcan ÜSTÜNSEL Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili
2011 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Hicran Emine KOPUZ İstanbul İlinde Tüketicilerin Çeşitli Fonksiyonel Gıda Ürünlerine Olan Yaklaşımları
2011 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Merve Senem ADA İşletmelerde Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları (CRM) ve Müşteri Bakış Açısıyla Crm Uygulamalarının Değerlendirilmesi
2010 Yrd. Doç. Dr. Günay GÜNGÖR Eda BİRİNCİ Tarım Kesiminin vergilendirilmesi ve vergi Bilinci: Tekirdağ İli Merkez İlçe Örneği
2010 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Eralp GÖNÜLALAN Türkiye'de Pamuklu Dokuma Endüstrisinde verimlilik ve Kalite Analizleri
2010 Prof. Dr. Aydın GÜREL Gülşah KÖSEOĞULLARI Kırsal Kadın ve Katılımcılık; Tekirdağ İli Karacakılavuz Beldesi Küçük Sanat Kooperatifi Örneği
2010 Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN Hakan URUÇ Türkiye'de Zeytin ve Zeytinyağının Ekonometrik Analizi
2010 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Hande GÖZEN Seracılık Faaliyetlerinde İyi Tarım Uygulamaları: Kıbrıs Magosa Örneği
2010 Prof. Dr. Aydın GÜREL Mustafa Kemal KAPLAN Organik Buğday Üretimi ve Edirne İlinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması
2010 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Pelin ULUDAĞ Türkiye'de Dondurma Sektörü, Tüketici Eğilimleri ve Firmalar Arası Rekabet
2009 Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR Gülnur TUĞCU Pankobirliğin 4634 Sayılı Şeker Kanunu Çerçevesinde Ülke Şeker Piyasasındaki Yerinin Şeker Pancarı Üreticisi Açısından Değerlendirilmesi
2009 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Kemal BENLİ İstanbul İli Marmara Denizi Sahil Şeridi Deniz Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Deniz Ürünleri Pazarlanması
2009 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Koray POYRAZ Türkiye'de Tarımsal Üretimde Kalitenin Gelişimi ve Tarımsal Sertifikasyon Uygulamalarında EUROGAP
2009 Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN Nihal KUMBAR Trakya Bölgesinde Kanola Üretiminin Ekonomik Analizi
2009 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Özlem Göksel BERKDEMİR Postmodern Pazarlama Sürecinin İşleyişi ve Sistemin Yapılandırılması
2009 Prof. Dr. Aydın GÜREL Tamer SÜLÜŞ Sivil Toplum Örgütlerinde Halkla İlişkiler
2009 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Ufuk SELEN İşletmelerde Motivasyon Sistemi, Araçlar ve Yardımcı Ögeler; Ar-Ge Şirket Örneği
2008 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Duygu DEMİRCİ Türkiye'de Et ve Süt Ürünlerinde Tüketici Algısı ve İzlenen Politikaların Değerlendirilmesi Balıkesir İli Örneği
2008 Yrd. Doç. Dr. Günay GÜNGÖR Feyzullah Tarık GÜLGÖR Tekirdağ İlinde Faaliyette Bulunan Çeşitli Gıda Sanayi İşletmelerinin Ekonomik Yapıları ve Karşılaştırmalı Finansal Analizleri
2008 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Gülşah TOPÇUOĞLU Uluslararası Piyasada Fındığın Türkiye Ekonomisine Katkısı ve Sorunları
2008 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Hasan Selçuk ETİ Bütünleşik Pazarlama İletişimi Elemanlarının Şarap Sektöründe Uygulanması
2008 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Mehmet Emin TURGUT Türkiye Gıda Sanayi Kuruluşlarının Ekonomideki Yeri, Rolü ve İzlenebilecek Stratejiler
2008 Prof. Dr. Aydın GÜREL Orhan SUGEÇ Antalya İli Topallı Köyü'nün Sosyo-Ekonomik Yapısının İncelenmesi
2008 Yrd. Doç. Dr. Günay GÜNGÖR Pınar YÜKSEK Tekirdağ İli Şarköy İlçesinde Şarap İşletmeleri İle Üzüm Üreticilerinin Çeşit Seçimlerini Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılmalı Analizi
2008 Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR Yıldız ÜLGEN Köy-Koop Hareketinin Türk Kooperatifçiliğinin Gelişimine Olan Etkileri
2007 Yrd. Doç. Dr. Günay GÜNGÖR Aysu KARLIOĞLU Türkiyede Uygulanan Tarımsal İlaç Politikalarının Çiftçi Gelirleri Üzerine Etkisi: Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Örneği
2007 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Bilgin GÜNGÖR Trakya'da Tarımsal Yapı, Üretim ve Başlıca Ürünlerde verimlilik Analizleri
2007 Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN Güven AKAR Trakya Bölgesinde Gübre Kullanımının Ekonomik Analizi
2007 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Mehmet Barış AVCI Trakya Bölgesinde Buğday, Arpa, Mısır ve Çeltik Tarımında Herbisit Kullanımının Sürdürülebilir Tarım Açısından Değerlendirilmesi
2007 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Özlem BARIŞ Türkiye'de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Risk Yönetimi ve Tarım Sigortalarının AB'ne Uyumu Açısından Değerlendirilmesi
2007 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Sevcihan ARICI Türkiye'de Tarımın Finansmanında Ziraat Bankası'nın Rolü
2007 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Şebnem Elif YURTSEVER Tekirdağ İlinde Tüketicilerin Makarnaya Karşı Tutum ve Davranışlarının Analizi
2006 Prof. Dr. Aydın GÜREL Ahter Özlem KILIÇ Halkla İlişkiler Açısından İstanbul İlindeki Tekstil İşletmelerinin Durumu ve Örnek İşletmelerde İç ve Dış Halkla İlişkiler Uygulamalarının İncelenmesi
2006 Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR Ali ASMA Uzunköprü İlçesindeki Kooperatiflerin Mali Rasyolar ve Rantabilite Açısından Değerlendirilmesi
2006 Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN Aydoğan BALABAN Edirne İlinde Süt Sığırcılığının Üretim, Fiyat ve Pazarlama Politikalarının Değerlendirilmesi
2006 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Ayşe EKER Tekirdağ İli Un Sanayinde Hammadde Alım ve Mamul Pazarlama Stratejileri
2006 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Ebru Özlem ÖZTEKİN KAPLAN Tekirdağ İlinde Bitkisel Yağ Ürünlerinde Tüketici Eğilimleri ve Müşteri Memnuniyet Analizi
2006 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Elçin DURSUN Gıda Ürünleri Pazarında Gıda Perakendecilerinin Yeri ve Sektörel Analizi
2006 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN İlke KARAGÖZ Meşrubat Sektörünün Pazarlama Yapısı ve Sektör Tarafından Yürütülen Tüketicilere Yönelik Satış Geliştirme Araçlarının Analizi; Tekirdağ Örneği
2006 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR İsmail Emre KARSLI Trakya ve Kuzey Ege'de Organik ve Konvansiyonel Yağlık Zeytin Üretim Ekonomisi ve Pazarlaması
2006 Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR Mehmet Ali KİRACI Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Bağcılığının Mevcut Durumu, Üreticilerin Sorunlarının Çözümüne İlişkin Örgütlenme Olanaklarının Belirlenmesi
2006 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Mehmet HARAS Kırklareli İlinde Bitkisel Yağ Sanayi İşletmelerinin Analizi
2006 Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR Mustafa ÇELİK Atatürk Orman Çiftliğinin İşletmecilik Anlamında İşleyişi ve Kooperatiflerle Olan İlişkileri
2006 Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR Nevzat ÖZGÜL Bolu İli Göynük İlçesi Etlik Piliç Üretimi, Örgütlenme Yapısı, Sosyo-Ekonomik Boyutu ve İlçe Halkına Katkıları
2006 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Osman TANIK Ekmek Üretiminde Kalite Uygulamaları ve Müşteri Memnuniyet Dinamiklerinin Belirlenmesi
2006 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Özlem ÖZEL İstanbul İlinde Çikolata Sektöründe Tüketici Eğilimleri ve Markalar Arası Rekabet Gücü
2006 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Remzi BERKEL Kırklareli İlinde Faaliyet Gösteren Peynir İşletmelerinin Karşılaştığı Ekonomik ve Yapısal Sorunların Analiz Edilmesi
2006 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Rıza EROL Gıda Ürünlerinin Dış Ticaret Yapısının İncelenmesi
2006 Yrd. Doç. Dr. Günay GÜNGÖR Saniye ŞAHİN ÖZEN Tekirdağ İli Deniz Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Durumu ve Pazarlama Yapısı
2006 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Sevim Işık HAFIZOĞULLARI Tekirdağ İlinde Yapılan Kara Avcılığının Yaban Hayatı Üzeine Etkileri ve Avcılığın Sosyo-Ekonomik Boyutları
2006 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Uğur SAĞLAM Kırsal Bölgelerde Gıda İşletmelerinin Gelişmesinde Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Rolü: Ağrı İli Örneği
2006 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Volkan DEMİRASLAN Türkiye'deki Un ve Unlu Mamul İşletmelerinin Pazarlama Yönetimleri Açısından İncelenmesi: Edirne Örneği
2006 Prof. Dr. Aydın GÜREL Zeynep OYURYÜZ ŞENEL Organik Ayçiçeği Üretimi ve Trakya Bölgesinde Uygulanabilirliğinin Koşul ve Olanaklarının Araştırılması
2005 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Aşkın AKSOY Toplam Kalite Yönetiminde Motivasyonun Önemi
2005 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Burcu Başak KOÇ Gıda Sanayi İşletmelerinde Motivasyon Araçlarının İş Gören ve İşletme verimliliğine Olan Etkileri
2005 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Ela UZUN Trakya Bölgesi Tüketicilerinin Et Ürünlerinde Gıda Güvenliği Konusunda Beklenti ve Endişeler
2005 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Nilüfer SERİNİKLİ Edirne Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliği'nin Ekonomik Analizi ve Planlaması
2005 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Onur KİRAZ Tekirdağ Merkez İlçesinde Buğday Üretiminin Teknik ve Ekonomik Yapısı
2005 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Ömer SUNA Büro Yönetimi Uygulanan Organizasyonlarda İşgücü Kaybının Önlenmesi ve verimliliğin Artırılmasında Etkili Olan Dinamiklerin Analizi
2005 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Sedat ÖZDEMİR Tekirdağ İlinde Unlu Mamul Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Pazarlama Yapılarının İncelenmesi
2005 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Sevda EKER Dondurma Sektöründe Müşteri Memnuniyet Dinamiklerinin Belirlenmesi
2004 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Murat ERÇİN Süt İşlemlerinde ISO 9000'den Toplam Kaliteye Geçiş Uygulamalarının İncelenmesi
2004 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Nuri KAYA Gıda İşletmelerinde Verim ve Kalite Artırma Teknikleri İle Uygulama Sonuçlarının Ekonomik Analizi: Un Sanayii Örneği
2003 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Aysu ÖZAY Türkiye'deki Şarap Sektörünün Pazarlama Karması Elemanları Açısından İncelenmesi ve Sektörün Rekabet Performansının Arttırılması İçin Öneriler
2003 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Burcu KUMBAY Süt ve Süt Ürünleri İşletmelerinde TS-EN-ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sisteminin İşletme Performansına Olan Etkisi
2003 Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR Burçin BAŞARAN Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'Nün Yeni Kooperatif Standartları ve Ülkemiz Kooperatiflerinin Uyumu: Trakya Bölgesi Tarım Kooperatifleri Örneği
2003 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Evren ÇOBAN Bitkisel Yağ Sanayii İşletmelerinin Yapısı, İşleyişi, Kalite Uygulamaları ve Karşılaştıkları Pazarlama Sorunları: Tekirdağ Örneği
2003 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Filiz İNCE Kırklareli İlinde Süt Sanayii İşletmelerinin Pazarlama Yapısının İncelenmesi
2002 Yrd. Doç. Dr. Günay GÜNGÖR Burcu KİRAZ Trakya Bölgesindeki Ticaret Borsalarının Yeniden Yapılandırılması ve Ürün Borsaları
2002 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Fuat YILMAZ Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi İçin Bir Bilgisayar Yazılımı Geliştirilmesi
2002 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN İbrahim ÇAKIR Avrupa Birliği Süt ve Süt Ürünleri Rejiminin Türkiye İle Karşılaştırılması
2001 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Celal DEMİRKOL Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İlleri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerine Üye İşletmelerde Muhasebe Kayıtlarının İncelenmesi ve İşletme Performansına Etkisi
2001 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Haldun ÇIRAY Tarım Kredi Kooperatiflerinin Yeniden Yapılanmasının Gerekliliği: Tekirdağ Tarım Kredi Bölge Birliği Örneği
2001 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN İbrahim MERAL Türkiye'de Ayçiçeği Üretimi ve Bitkisel Yağ Sanayiindeki Önemi
2001 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Muradiye ÖZEL Edirne İli Hostein Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
2001 Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR Tarık ERGİN S.S. Kırklareli Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğinin Kooperatifçilik ve İşletmecilik Açısından İncelenmesi
2000 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Emin Serdar KURŞUN Tarımda Üretici Birliklerinin Kurulması ve Yapılanmasının Türk Tarımına Olası Etkileri Çorum Osmancık Çeltik Yetiştiricileri Birliği Örneği
2000 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Gülçin YALÇIN Dünya'da Tarım Sigorta Kooperatifleri ve Türkiye'de Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Çalışma
2000 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Harun HURMA Tekirdağ İlinde Bulunan Tarımsal Arazilerde Karşılaşılan Değer Biçme Sorunları Üzerine Bir Araştırma
1999 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Ayla BALABANOĞLU Şarköy İlçesi Şarap İşletmelerinde verimlilik Analizleri
1999 Yrd. Doç. Dr. Günay GÜNGÖR Hanifi ŞAHAN Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi Kırsalından Göç Olgusu ve Göçün Kırsal Kesimine Olan Sosyo-Ekonomik Etkileri
1998 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Esma Maha ERTEK ÜNAL Türkiye'de Tarım Sigortaları ve Hasar Organizasyonu
1998 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Gökhan UNAKITAN Bazı Tarım Ürünlerinde İthalatı Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Yöntemlerle Saptanması
1998 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Halil BİLGİ S.S. Kırklareli Köy Kalkınma ve Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği'nde Yönetim ve Organizasyon
1998 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Levent ÇEVİKELLİ Trakya Bölgesindeki Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatiflerinde Kooperatif-Ortak İlişkileri
1997 Prof. Dr. Aydın GÜREL Emine BAYRAKTAR Tekirdağ İli Malkara İlçesi Köylerinde Trakyabirliğin Tarımsal Yayın Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
1997 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Zekiye KURBAN Türkiye'de Dondurulmuş Patatesin Üretimi ve Pazarlanması
1996 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Ertuğrul Recep ERBAY Tekirdağ İli Merkez İlçesi Dağ Köylerinin Kırsal Kalkınma Potansiyeli ve Değerlendirme Olanakları
1996 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Metin BADEM Tekirdağ İli Yeniçiftlik Beldesi Tarım İşletmesinde Etkinlik ve verimlilik Standartlarının Belirlenmesi
1996 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Serap BALTACI Tekirdağ İlinde Un Sanayiinin Ekonomik Yapısı ve Sorunları
1995 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Hamiyet ÖZÇELİKÇİ Edirne İlindeki Çevre Kirliliğinin Sosyo-Ekonomik Etkileri
1995 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Hasan Naci ÖZCAN Tekirdağ İli Saray İlçesi Kırsal Kalkınma Projesi
1995 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN İlknur KUMKALE Doğrusal Programlama Yöntemiyle En Düşük Maliyetli Karma Yem Formüllerinin Saptanması ve Fiyatlardaki Değişikliklerin Optimal Çözümlere Etkisi
1995 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Nurcan METİN Çok Amaçlı Tarım Kooperatiflerinin Kırsal Kalkınmadaki Rolü: Tekirdağ Örneği
1995 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Ömer AZABAĞAOĞLU Pazarlama Araştırmalarında Kullanılan Analiz, Teknik ve Yöntemlerin Tarımsal Pazarlama Alanında Uygulanması
1994 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Ayhan ÖZDEMİR Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin Kredi ve Finansman Sorunları
1994 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Günay GÜNGÖR Tekirdağ Ticaret Borsasının Yapısı ve İşleyişi
1994 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Mehmet PAYDAŞ Tekirdağ İlinde Arı Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yapısı
1994 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Okan GAYTANCIOĞLU Trakya'da Hibrit Ayçiçeği Tohumluğu Kullanımının Türkiye Ekonomisine Katkıları
1993 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Müzehher YAMAÇ Tekirdağ İli Şarköy İlçesinde Şarap Üretiminin Ekonomik Yapısı ve Pazarlama Sorunları Araştırması
1992 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Ahmet KUBAŞ Anamur Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin Yapısı ve Kooperatif Ortak İlişkileri
1992 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Şehnaz VURAL Tekirdağ İlinde Süt ve Ürünleri Pazarlaması ve Pazarlama Marjları
1991 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Ayfer KAYHAN Yenice Köy Kalkınma Kooperatifinin Ekonomik Analizi ve Çevreye Olan Etkileri
1991 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN H.Hülya ORAK Trakya Birlik Şerefli Entegre Tesisleri Margarin ve Likid Yağ Ünitelerinin Doğrusal Programlama İle Planlanması ve Ürün Fiatlarındaki Değişikliklerin Optimum Çözümlere Etkisi
1989 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Ahmet ÇINAR Trakya Tüketim Kooperatiflerinin Ekonomik Yapısı ve Sorunları
1989 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Nalan YÜKSEL Çatalca İlçesinde Süt Sığırcılığına Ağırlık veren Bir Çiftliğin Optimum İşletme Planlarının Doğrusal Programlama İle Saptanması
1988 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Gülgün KARAHALİL Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin Ekonomik Yapısı ve Kooperatif-Ortak İlişkisi
1987 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Gül BİNGÖL Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliğinin Ekonomik Yapısı ve Kooperatif-Ortak İlişkileri