Bölüm Başkanı

Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU

Bölüm Başkanı Yardımcıları:

Prof. Dr. Yasemin ORAMAN

İletişim:

Tel: 0 282 250 20 00

Fax: 0 282 250 99 29

Anabilimdalları

Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU

 

Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Aydın GÜREL

 

Programın Amacı ve Kapsamı

Programın Amacı: Tarım ekonomisi, uygulamalı bir sosyal bilimdir. Toprak, emek, sermaye ve girişimcilik gibi kıt üretim faktörlerinin üretimde etkin olarak kullanılması ve elde edilen ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesini amaçlar. Bu bağlamda ekonomi ve işletmede uygulanan ilke ve yöntemlerin tarım, gıda ve tarımsal girdi sektörlerine uygulanması konularına eğilir. Ekonomide olduğu gibi, tarım ekonomisi de neden-sonuç ilişkilerini araştırır. Bilimsel metotları ve ekonomik teoriyi kullanarak tarım, gıda ve tarımsal girdi sektörlerinin ve tarımsal işletmelerin problemlerini çözmeye çalışır. Tarım Ekonomisi Bölümü eğitim programının hedefi öğrencilere tarım ve kaynak ekonomisinin ve işletmeciliğin temel ilke ve kavramlarını öğretmektir.

 

Programın Kapsamı:Tarım ekonomisi tarım, politika, ekonomi, pazarlama ve yönetim gibi konularla ilişkili olmasının yanı sıra, çevre bilimleri ve tüketici davranışı gibi konularla da ilişkilidir. Tarım ekonomisti, hem tarımın teknik konularında (tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık, tarım ürünleri teknolojisi gibi) hem de ekonomi bilimi, işletmecilik, pazarlama, kooperatifçilik, proje hazırlama, tarımsal yayım, tarım politikaları, planlama, finansman ve muhasebe gibi temel konularda bilgi sahibi olmaktadır. Tarımsal işletmelerin yönetimi, organizasyonu ve planlanması, tarım ürünlerinin pazarlanması, üreticilerin örgütlenmesi, tarım, gıda ve tarımsal girdi üretimine ilişkin yatırım projelerinin fizibilite raporlarının hazırlanması, tarımda muhasebe kayıtlarının tutulması, tarımın finansman sorunlarının çözümü, tarım politikalarının belirlenmesi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, tarımsal yayımın geliştirilmesi, gıda işletmelerinin yönetimi ve organizasyonu, tarımsal arazilerin değer takdiri vb konular Tarım Ekonomisi Alt Programında okutulan başlıca derslerin kapsamı içindedir.