03 Ocak 2014

13.30-14.00

Aziz SEZEK Türkiye’deki İpard Uygulamaları Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN
14:00-14:30 Hakan ILDIZ TARBİL Sistemi ve İşleyişi Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN
       
10 Ocak 2014
13.30-14.00 Nadim DALDAL Türkiye'deki Tarımsal Destekleme Politikaları Kapsamında "Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli"nin İrdelenmesi Yrd. Doç. Dr. Harun HURMA
14.00-14.30 Bağnu ÇOLAKOĞLU Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi ve Ekonomik Önemi Yrd. Doç. Dr. Harun HURMA
16.00-16.30 Fatih Mehmet YÜKSEL Tarımsal Üretimde Feromon Uygulamaları Prof. Dr. Aydın GÜREL
16.30-17.00 Zübeyde KAYABAŞ Mantar Sektörü ve Ekonomikliği Prof. Dr. Aydın GÜREL
17.00-17.30 İlker KARAÖNDER Türk Hukukunda Arazi Toplulaştırması Prof. Dr. Aydın GÜREL
 
17 Ocak 2014
09.00-09.30 Hülya POTURCU Tekirdağ İli Yeniçiftlik Beldesi Tarım Kredi Kooperatifi Faaliyetlerinin Ortaklarca Değerlendirilmesi Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN
09.30-10.00 Özge Can NİYAZ Türkiye’de ve Avrupa Birliğinde Gıda Güvencesi Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN
10.00-10.30 Nursel TÜRKSOY Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikalarının Gelişimi Doç. Dr. Okan GAYTANCIOĞLU
10.30-11.00 Tuba AKKUŞ Tarım Kesiminin Sosyal Güvenliği Doç. Dr. Okan GAYTANCIOĞLU
11.00-11.30 Kamber GÜLER AB Ortak Tarım Politikasının Geleceği Doç. Dr. Okan GAYTANCIOĞLU
13.30-14.00 Saim DEMİRBAŞ

Türkiye’de Lisanslı Depoculuk Uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Günay GÜNGÖR
14.00-14.30

Deniz Çağla TURAN

Türkiye’de Ambalajlı İçme Suyu Sektörü

Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR
14.30-15.00 Funda ER ÜLKER Aile Dostu Politikaların Kadın İşgörenlerin Kariyer Başarısı ve Kariyer Güvensizliği Üzerindeki Etkisi Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR