Tamamlanan Doktora Tezleri
Yıl Danışman Hazırlayan Tez Başlığı
2018 Prof. Dr. Aydın GÜREL İlker KARAÖNDER Arazi toplulaştırmasında yayım yaklaşımları üzerine bir araştırma: Çanakkale ili örneği
2018 Dr. Öğr. Üyesi Harun HURMA Nursel TÜRKSOY Saroz bölgesinin kırsal kalkınmasında turizm aktivitelerinin rolü
2018 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Fuat YILMAZ Trakya'da bağcılık yapan tarım işletmelerinin ekonomik analizi ve planlanması
2018 Prof. Dr. Aydın GÜREL Nilüfer CENGİZ Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin etkililiği üzerine bir araştırma: Antalya ili örneği
2016 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Ufuk SELEN Çalışanların iç ve dış motivasyon tekniklerine bakış açılarının değerlendirilmesi; Yerel yönetim örneği
2015 Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN Nihal KUMBAR Trakya Bölgesinde Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Etkinlik Analizi
2015 Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR Okan AKIN Kırsal Kalkınma Politikalarının AB Politikaları Çerçevesinde İncelenmesi: Denizli İli Örneği
2015 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Özge Can NİYAZ Türkiye'de Süt Sektöründe Gıda Güvencesinin Temel Paydaşlar Açısından Tüm Boyutları İle Değerlendirilmesi: TR22 Güney Marmara Bölgesi Örneği
2014 Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN Başak AYDIN Trakya Bölgesinde Faaliyet Gösteren Tarım İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Etkinliklerinin Belirlenmesi
2014 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Burcu GENÇER Dünya'da ve Türkiye'de Kesme Çiçek Sektörü Pazarlama Organizasyonları ve Tüketici Eğilimleri
2014 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Fatma Burçin ŞAPÇI İstanbul'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bilgi Yönetimi Uygulamaları
2014 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Hasan Selçuk ETİ Organik Gıdaların Pazarlanması ve Organik Gıdalara Karşı Tüketici Tutum ve Davranışları Analizi
2013 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Kamil Cenk SARAÇOĞLU Türkiye'de Tohumculuk Sektörünün Firma ve Üretici Düzeyinde Değerlendirilmesi : Trakya Örneği.
2013 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Mehmet UĞURLU Türkiye'de Şarap Sektörü, Firmaların Sürdürülebilir Rekabet Gücü, Pazarlama Strarejileri ve Tüketici Eğilimleri
2013 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Uğur SAĞLAM Uşak İlinde Tarımsal Üretici Örgütlenmesi ve Yapısal Sorunlar
2013 Prof. Dr. Aydın GÜREL Zeynep OYURYÜZ ŞENEL Girişimci Kadınlar ve Karşılaştıkları Sorunların Analizi; Tekirdağ İli Örneği
2012 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Birol ERDEM Trakya Bölgesinde Buğday, Ayçiçeği ve Çeltiğin Üretim Ve Pazarlama Sorunlarının Analizi
2012 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Hüseyin ERDAŞ Türkiye'de Tarımın Finansmanında Tarımsal Kredilerin Rolü: Edirne Bölgesi Örneği
2011 Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR Burçin BAŞARAN Zeytin ve Zeytinyağı Üreten Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Alternatif Öneriler
2010 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Mustafa HATİPLER Osmanlı Toprak Rejimi ve Tarihsel Süreç İçinde Kooperatifçiliğimiz
2009 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Gülüm Burcu DALKIRAN Türkiye'de Ekolojik Ürünlerin Pazarlama Süreci ve Turizm Boyutu
2009 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Nilüfer SERİNİKLİ Küreselleşme Sürecinin Kooperatifçilik Hareketine Etkisi Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye İçin Öneriler
2008 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Emine YILMAZ Trakya Bölgesinde Kırsal ve Kentsel Tüketicilerin Gıda Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
2007 Prof. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Celal DEMİRKOL Türkiye'de Kırmızı Et Sektörünün Sanayici ve Tüketici Düzeyinde Analizi
2007 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Ebru Zümrüt BOYACIOĞLU Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınma Kriterleri Açısından Karşılaştırılması ve Ttrkiye İçin Öneriler
2007 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Harun HURMA Çevre Kalitesinin Tarımsal Arazi Değeri Üzerine Etkilerinin Analizi: Trakya Örneği
2006 Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Tümay ATAKAN Trakya Bölgesinde Tekstil İşletmelerinde Kalite Yaklaşımı ve Müşteri Memnuniyeti Analizi
2005 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Fulya ALTIN Türkiye'deki Orman Köyü Kalkınma Kooperatiflerinin Yapısı
2004 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Gülsevim YUMUK Trakya Bölgesindeki İmalat Sanayi Sektörünün Kalite Maliyet Sistemine Yaklaşımları
2003 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Gökhan UNAKITAN Türkiye'de Ayçiçeğinin Arz, Talep ve Dış Ticaretinin Ekonometrik Analizi
2002 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Ertuğrul Recep ERBAY Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım Ürünlerinin Gelecek (Futures) ve Opsiyon (Options) Piyasaları:Türkiye Örneği
1999 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Mecit Ömer AZABAĞAOĞLU Türkiye'de Süpermarket-Hipermarket Perakendeciliği Hareketi ve Tüketici Davranışı
1998 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Ahmet KUBAŞ Trakya Bölgesinde Bulunan Tekstil, Deri ve Yağ Sanayi İşletmelerinin Çevresel Etki Analizi
1998 Prof. Dr. Hasan GÜNGÖR Arif SEMERCİ Trakya'da Tarımsal Yapı ve Başlıca Tarım Ürünlerinde Verimlilik Analizleri
1998 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN İlknur KUMKALE Toplam Kalite Yönetimi ve Türk İmalat Sanayiinde Kalite Kontrol Çemberleri Uygulamaları
1997 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Günay GÜNGÖR Türkiye'de Tarımsal Kazançların Daha Etkin vergilendirilebilmesi İçin Bir Model Önerisi
1997 Prof. Dr. İ. Hakkı İNAN Okan GAYTANCIOĞLU Türkiye'de Çeltikte Uygulanan Üretim Fiyat ve Pazar Politikalarının Değerlendirilmesi