Misyon

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği alanında modern ve kaliteli eğitim vermek, ulusal ve bölgesel sorunlara çözüm üretecek nitelikli araştırmalar yapmak, bilimsel etkinlikler düzenlemek ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Küresel boyuttaki gelişmeleri yakından izleyen, girişimci, yenilikçi, Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği alanındaki sorunlara çözüm üreten toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar yetiştirmektir.